Det Brinner!

Vi efterlyser mod och ärlighet. Vi har nog med bevisning kring att den miljö- och klimatsituation vi befinner oss i är alarmerande och galopperande. Att avvisa och förvränga fakta är fegt och oärligt. Vi behöver agera ärligt och vi behöver agera nu.

Forskningen säger följande

1) Sveriges koldioxidutsläpp territoriellt räknat och inräknat flyg och sjötransporter är omkring 50 miljoner ton. Om man inkluderar konsumtionsbaserade utsläpp blir det 82 miljoner ton. Det är en stor skillnad.

Åtgärd: Omställningen till ett fossilfritt Sverige måste inkludera utsläppen från importerade varor! Att låtsas att vi har minskat våra utsläpp fast vi bara har flyttat dem till Kina är en medveten bluff som bara fördröjer verksamma åtgärder.

2) Sverige har inte minskat sina klimatutsläpp sedan 1990 om vi räknar ärligt. Vi måste vara ärliga om vi ska kunna åtgärda klimatförändringen. Den är ett existentiellt hot och vi måste svara upp mot det.

Åtgärd: Att säga att vi ska gå före kräver ärlighet. Ska vi leva upp till vår deklaration att vi ska bli det första eller bland de första att ställa om till ett fossilfritt samhälle så behöver det ske på ett långt mer grannlaga och modigt sätt än nu. Ta snabba och skarpa beslut som ger verkliga utsläppsminskningar varje kvartal och varje år från och med nu!

3) När vi möter systemproblem på 2000-talets nivå kan vi inte lösa dem på 1900-talets sätt. Vi måste tänka annorlunda.

Åtgärd: Detta innebär insikt i att omställning inte betyder nya teknologiska lösningar och negativa utsläpp i en fortsatt tillväxtekonomi. Omställning betyder ny ekonomisk ordning, omställning av ekonomiska systemfel. Insikt i att investeringar inte kan ha vinstmaximering som mål utan samhälleliga mål baserade på folkliga gemensamma behov. Det handlar om att ge barn och barnbarn en chans att överleva här, inte om att plocka hem bonusar.

4) Vi måste faktiskt minska utsläppen snarare än att säga att vi ska använda teknologier för negativa utsläpp.

Åtgärd: Naturen reagerar på våra absoluta, faktiska utsläpp. Ta omställningsbeslut baserade på det, inte baserade på fantasier om negativa utsläpp någon gång i framtiden med hjälp av teknik som inte finns.

5) Att vinna sakta är detsamma som att förlora helt och hållet. Avsiktlig fördröjning av verkliga åtgärder genom att göra samma saker på samma gamla sätt innebär förlust. Det garanterar förlust och det är det vi håller på med.

Åtgärd: Så det gäller att vinna på rätt sätt. Rätt sätt är att ta ärliga beslut som ger en snabb samhällsomvandling till en fossilfri ekonomi som kan vara en verklig förebild för andra länder. En ekonomi som garanterar välfärd, rättvisa och jämställdhet men inser att överkonsumtionens tid är förbi och prioriterar om på alla fronter för att nå verkliga nollutsläpp av växthusgaser.

Källa för de fem punkterna är klimatforskaren Kevin Anderson vid Uppsala Universitet:

https://youtu.be/6ZW_oFFIbMU

Åtgärdsförslagen är våra egna

Kjell Dennhag

Jens Rundberg

EcoEquality.org