Argument för en tuffare klimatpolitik

1) Värsta fall-scenariot måste förhindras:

– Väl under 2 grader C år 2100 är målet, 4 grader C är aktuell medianprognos, 8 grader är möjlig prognos

– IPCC-prognoser tar inte full hänsyn till onda cirklar som ger accelererad global uppvärmning:

  • permafrost tinar, metanutsläpp ger ond cirkel
  • albedoeffekt vid Arktisk isförlust ger ond cirkel
  • förändrad molnighet kan ge ond cirkel
  • förlust av skogar och annan växtlighet ger ond cirkel

– Fyra av fem av de stora massutrotningarna var orsakade av klimatförändringar till följd av växthusgaser – planeten kan bli obeboelig

2) Klimatsystemets obalans har redan gett skador:

– En grads global uppvärmning nu, men mer än dubbelt så mycket i Arktis har gett rubbade jetströmmar med oförutsägbara säsonger på norra halvklotet som följd

– I tropikerna, som i Costa Ricas djungler, där luftfuktigheten ofta är över 90%, blir det direkt livshotande att röra sig utomhus när temperaturen överskrider 40 C

– I El Salvador har 20 procent av befolkningen nu kroniska njurskador orsakad av uttorkning till följd av arbete på sockerrörsfälten som 20 år tidigare kunde skördas utan dessa problem

– Odling av spannmål och andra grödor kommer enligt nya beräkningar att globalt sett ta allt mer skada ju varmare det blir, dels för att optimal odlingstemperatur överskrids, dels för att risken för torka, extremväderhändelser och skadedjurspåverkan ökar

– Tropiska sjukdomar som malaria och zika får nya utbredningsområden

– Fler skogsbränder och fortsatt användning av fossila bränslen ger ökade luftföroreningar. 2013 stod luftföroreningarna i Kina på topp och orsakade då 1/3 av alla dödsfall i landet

– Ökenutbredning och förstörda odlingsmöjligheter bidrar till ökade flyktingströmmar och fler väpnade konflikter. Syrien är ett exempel.

3) Varje grad ger ökade skador:

– Vid 2 graders global uppvärmning skulle städer som Karachi och Calcutta bli näst intill obeboeliga med årliga värmeböljor av samma slag som drabbade dem år 2015

– Vid 4 grader skulle normal sommartemperatur i Europa motsvara värmeböljan år 2003, som dödade 2000 personer per dag

– Vid 6 grader skulle hettan i New York överträffa den i dagens Bahrain, en av världens hetaste platser, och hettan i Bahrain skulle orsaka överhettning även hos sovande människor

– 8 grader är inom IPCCs sannolika prognosutfall, med skador svåra att föreställa sig

Källor:

The Uninhabitable Earth – Famine, economic collapse, a sun that cooks us: What climate change could wreak – sooner than you think. By David Wallace-Wells:

http://nymag.com/daily/intelligencer/2017/07/climate-change-earth-too-hot-for-humans.html

New science of climate change impacts on agriculture implies higher social cost of carbon – Nature Communications 2017:

https://www.nature.com/articles/s41467-017-01792-x

Foto: People’s Climate March, Washington DC, April 29 2017. (Photo: Twitter/@SierraClub)