Jason Hickel beskriver i boken “The Divide” i detalj hur en rad olika statistiska justeringar gjorts för att trolla bort den sanna bilden av utvecklingspolitikens misslyckande. FN-relaterade utvecklingsprogram har gjort avsiktliga förändringar av hur man redovisar data för global fattigdom, hunger och undernäring för att dölja hur illa den förda politiken har fungerat. Statistik-trixande har gjort att milennium-kampanjen har kunnat hävda att den globala fattigdomen har halverats trots att den faktiskt inte har det. Den rådande tillväxtinriktade politiken har alltså ett oärligt förhållningssätt till hur man utvärderar resultatet av den egna politiken.

http://www.rethinkeconomics.org/journal/the-divide-a-review/

Överfört till klimatpolitikens område tyder alla tecken på att de politiska ambitionerna för att nå 2-gradersmålet kommer att vara vilseledda av den tillväxtoptimistiska retoriken så att målet missas grovt i verkligheten. Men statistiken justeras under resans gång för att ge sken av att målet fortfarande kan nås med hjälp av negativa utsläpp längre fram. Hur gör vi för att avslöja den nakne kejsaren i tid?

Spellista – Negative emissions:

https://www.youtube.com/watch?v=529Og_YR0IU&list=PLT9wNYihUS0nL_I3BM-hSYrWkPpJ9mGec